Home | Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Vragenlijsten | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
VRAGENLIJSTEN
Hieronder vindt u de vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor 2021 voor de verschillende doelgroepen. De vragenlijsten van 2022 zijn, op enkele minimale wijzigingen na, gelijk aan die van 2021.

Vragenlijsten voor primair (speciaal) onderwijs:
Vragenlijsten voor voortgezet (speciaal) onderwijs:
De vragenlijst voor leerlingen vso is een enigszins vereenvoudigde versie van de reguliere leerlingenvragenlijst, om zo beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.