Home | Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Enquêtes | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
ENQUÊTES
Hieronder vindt u de vragenlijsten van de Veiligheidsmonitor 2021 voor de verschillende doelgroepen. Deze vragenlijsten zijn grotendeels ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, op enkele wijzigingen in bijvoorbeeld de volgorde en het toevoegen van corona-gerelateerde vragen na.

Enquêtes voor primair (speciaal) onderwijs:
Enquêtes voor voortgezet (speciaal) onderwijs: De enquête voor leerlingen vso is een enigszins vereenvoudigde versie van de reguliere leerlingenenquête, om zo beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.