Home | Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Vragenlijsten | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
VO-SCHOLEN
Scholen in het voortgezet onderwijs horen jaarlijks te monitoren of hun leerlingen zich veilig voelen op school. De Inspectie van het Onderwijs controleert dit. Aan deze monitoring wordt een aantal eisen gesteld:

Het instrument moet betrouwbaar en valide zijn en moet inzicht geven in:
Verder moet het instrument ten minste eens per schooljaar worden afgenomen onder een representatief deel van de leerlingen en gestandaardiseerd zijn. Dat laatste wil zeggen dat vaste vragen en procedures worden gebruikt voor de afname, verwerking en ontsluiting, zodat uw resultaten vergeleken kunnen worden met het landelijke beeld. Ten slotte moet de school de monitorgegevens beschikbaar stellen aan de inspectie.

De Veiligheidsmonitor 2024 voldoet, uiteraard, aan deze eisen. Indien u daar toestemming voor geeft, verzorgen wij ook meteen het beschikbaar stellen van de gegevens aan de inspectie.

De enquête voor vo-leerlingen is bedoeld voor alle leerlagen. Daarnaast omvat de Veiligheidsmonitor ook enquêtes voor personeel (OP en OOP).

Deelname aan de Veiligheidsmonitor stelt u in staat om de veiligheid op uw school en uw veiligheidsbeleid breder en vanuit het perspectief van alle doelgroepen te monitoren en zo nodig adequaat vervolgacties te ondernemen ter vergroting van de veiligheid van alle betrokkenen.

Meer informatie van de overheid over veilig leren en werken in het onderwijs vindt u hier.