Home | Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Enquêtes | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
PO-SCHOLEN
Scholen in het primair onderwijs behoren jaarlijks te monitoren of hun leerlingen zich veilig voelen op school. De Inspectie van het Onderwijs controleert dit. Aan deze monitoring wordt een aantal eisen gesteld:

Het instrument moet betrouwbaar en valide zijn en moet inzicht geven in:
Verder moet het instrument ten minste eens per schooljaar worden afgenomen onder een representatief deel van de leerlingen en gestandaardiseerd zijn. Dat laatste wil zeggen dat vaste vragen en procedures worden gebruikt voor de afname, verwerking en ontsluiting, zodat uw resultaten vergeleken kunnen worden met het landelijke beeld. Ten slotte moet de school de monitorgegevens beschikbaar stellen aan de inspectie.

De Veiligheidsmonitor 2021 van OCW voldoet uiteraard aan deze eisen. Indien u daar toestemming voor geeft, verzorgen wij ook meteen het beschikbaar stellen van de gegevens aan de inspectie.

De enquête voor po-leerlingen is bedoeld voor de groepen 7 en 8. U kunt er zelf voor kiezen om ook uw leerlingen van groep 6 mee te laten doen. Daarnaast omvat de Veiligheidsmonitor enquêtes voor:
Bij de enquêtes voor leerlingen en personeel ligt de nadruk op het veiligheidsgevoel en de ervaren geweldsincidenten of pesten. Bij leidinggevenden ligt de nadruk op het veiligheidsbeleid in de locatie. In het primair onderwijs worden de ouders kort bevraagd en gaat het met name om de veiligheidsbeleving van de ouders in en rond de school en de ervaren veiligheid (pesten en geweld) van hun kinderen.
Deelname aan de Veiligheidsmonitor stelt u zo in staat om de veiligheid op uw school en uw veiligheidsbeleid breder en vanuit het perspectief van alle doelgroepen te monitoren en zo nodig adequaat vervolgacties te ondernemen ter vergroting van de veiligheid van alle betrokkenen.

Meer informatie van de overheid over veilig leren en werken in het onderwijs vindt u hier.