Home | Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Vragenlijsten | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
SCHOOLRAPPORTAGES
Hieronder vindt u fictieve schoolrapportages op basis van de Veiligheidsmonitor 2021 voor de verschillende doelgroepen. Deze schoolrapportages blijven grotendeels ongewijzigd, op enkele kleine wijzigingen in bijvoorbeeld de volgorde na.

De schoolrapportages op basis van de Veiligheidsmonitor 2022, komen uiterlijk in augustus 2022 beschikbaar.

Schoolrapportages voor primair onderwijs: Schoolrapportages voor voortgezet (speciaal) onderwijs:
LANDELIJKE RAPPORTAGE
De resultaten van de vragenlijsten worden tevens (geheel anoniem) gebruikt voor een landelijk beeld over sociale veiligheid op scholen. De landelijke rapportage gebaseerd op de afname uit 2021 vindt u hier.

Het landelijke rapport op basis van de Veiligheidsmonitor 2022, komt uiterlijk in januari 2023 beschikbaar.