Home | Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Vragenlijsten | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
VSO-SCHOLEN / PRO-SCHOLEN
Vso-scholen en pro-scholen horen, net als alle scholen in het voortgezet onderwijs, jaarlijks te monitoren of hun leerlingen zich veilig voelen op school. De Inspectie van het Onderwijs controleert dit. De Veiligheidsmonitor van ResearchNed is speciaal ontwikkeld om ook onder leerlingen uit het vso of pro te verspreiden. Leerlingen uit het pro vullen een beperkt aangepaste variatie op de vo-vragenlijst in. Leerlingen uit het vso vullen een vragenlijst in die qua inhoud vergelijkbaar is met die van de vo-scholen, maar die een vereenvoudigde versie is van de reguliere leerlingenenquête. Op deze manier sluiten de vragen beter aan bij de belevingswereld van de doelgroep.

Aan de jaarlijkse monitoring wordt een aantal eisen gesteld:

Het instrument moet betrouwbaar en valide zijn en moet inzicht geven in:


Verder moet het instrument ten minste eens per schooljaar worden afgenomen onder een representatief deel van de leerlingen en gestandaardiseerd zijn. Dat laatste wil zeggen dat vaste vragen en procedures worden gebruikt voor de afname, verwerking en ontsluiting, zodat uw resultaten vergeleken kunnen worden met het landelijke beeld. Ten slotte moet de school de monitorgegevens beschikbaar stellen aan de inspectie.

De Veiligheidsmonitor 2024 voldoet, uiteraard, aan deze eisen. Indien u daar toestemming voor geeft, verzorgen wij ook meteen het beschikbaar stellen van de gegevens aan de inspectie.

De enquêtes voor zowel vso- als pro-leerlingen zijn bedoeld voor alle leerlagen. Daarnaast omvat de Veiligheidsmonitor ook enquêtes voor personeel (OP en OOP).

Bij de enquêtes voor leerlingen en personeel ligt de nadruk op het veiligheidsgevoel en de ervaren geweldsincidenten of pesten.

Deelname aan de Veiligheidsmonitor stelt u zo in staat om de veiligheid op uw school en uw veiligheidsbeleid breder en vanuit het perspectief van alle doelgroepen te monitoren en zo nodig adequaat vervolgacties te ondernemen ter vergroting van de veiligheid van alle betrokkenen.

Meer informatie van de overheid over veilig leren en werken in het onderwijs vindt u hier.