Home | Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Enquêtes | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
HOE WERKT HET
Uw school aanmelden kan op ieder gewenst moment vanaf nu tot en met medio juni 2021. De vragenlijsten kunnen tot eind juni worden ingevuld.

Na uw aanmelding ontvangt u per opgegeven vestiging een inlogcode. Met deze inlogcode krijgt u via het scholenportaal toegang tot een persoonlijke pagina voor het uitwisselen van informatie in dit onderzoek.

Op uw persoonlijke school(vestigings)pagina vindt u een online formulier waarmee u:
Elke klas krijgt een toegangscode waarmee de enquêtes kunnen worden ingevuld door leerlingen. Elke school ontvangt, op basis van aantallen die de school zelf aangeeft, (anonieme) wachtwoorden voor personeel en leidinggevenden (en in het po ook voor ouders). Deze worden door de school verspreid, bijvoorbeeld via mail of per brief.

De inhoud van de verschillende enquêtes kunt u hier bekijken. Na afname van de vragenlijsten krijgt u in juli 2021 toegang tot uw eigen schoolrapportage. Een voorbeeld daarvan vindt u hier.

Als u daar toestemming voor geeft, verzorgen wij de aanlevering van uw gegevens aan de onderwijsinspectie, zodat u daarmee aan de wettelijke verplichte veiligheidsmonitoring voldoet. U hoeft daar dan zelf niets voor te doen.

Gegevensverwerking
ResearchNed is ISO-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de Europese standaarden voor kwaliteitsmanagementsystemen (NEN-ISO 9001:2015), de internationale normen voor markt, opinie- en maatschappelijk onderzoek (NEN-ISO 20252:2012) en de standaarden voor informatiebeveiliging (NEN-ISO 27001:2017). Een onderzoek met een lange doorlooptijd stelt eisen aan de wijze waarop het materieel wordt verwerkt en gedocumenteerd. In NEN-ISO 20252:2012 kwaliteitshandboek zijn procedures voor kwantitatief onderzoek nauwkeurig beschreven. De vertrouwelijke gegevens die u ons geeft worden conform de normen van de ISO-certificaten gebruikt en verwerkt.