Home | Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Vragenlijsten | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
HOE WERKT HET
Scholen konden van februari 2022 tot en met 10 juni 2022 aangemeld worden voor deelname aan de landelijke Veiligheidsmonitor. De vragenlijsten konden tot 22 juli 2022, 15:00 uur worden ingevuld. Let wel: indien de resultaten doorgeleverd moesten worden aan de Inspectie van het Onderwijs of Vensters, dienden de vragenlijsten uiterlijk 30 april 2022 ingevuld te zijn.

Na aanmelding ontvingen scholen per opgegeven vestiging een inlogcode. Met deze inlogcode kreeg men via het scholenportaal toegang tot een persoonlijke pagina voor het uitwisselen van informatie in dit onderzoek.

Op de persoonlijke school(vestigings)pagina vindt u een online formulier waarmee u:
Elke klas kreeg een toegangscode waarmee de enquêtes konden worden ingevuld door leerlingen. Elke school ontving, op basis van aantallen die de school zelf aangaf, (anonieme) wachtwoorden voor personeel en leidinggevenden (en in het po ook voor ouders). Deze werden vervolgens door de school verspreid, bijvoorbeeld via mail of per brief.

De inhoud van de verschillende enquêtes kunt u hier bekijken. Na afname van de vragenlijsten krijgt u uiterlijk in augustus 2022 toegang tot uw eigen schoolrapportage. Een voorbeeld daarvan vindt u hier. Wanneer de schoolrapportage beschikbaar is, ontvangt u daarover van ons bericht.

Mits u daar bij aanmelding toestemming voor gaf, verzorgde ResearchNed de aanlevering van uw gegevens aan de Inspectie van het Onderwijs, zodat u daarmee aan de wettelijke verplichte veiligheidsmonitoring voldeed. Tevens konden wij uw resultaten doorleveren aan Vensters, waarmee publicatie op Scholen op de Kaart mogelijk werd.

Gegevensverwerking
ResearchNed is ISO-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de Europese standaarden voor kwaliteitsmanagementsystemen (NEN-ISO 9001:2015), de internationale normen voor markt, opinie- en maatschappelijk onderzoek (NEN-ISO 20252:2019) en de standaarden voor informatiebeveiliging (NEN-ISO 27001:2017). Een onderzoek met een lange doorlooptijd stelt eisen aan de wijze waarop het materieel wordt verwerkt en gedocumenteerd. In NEN-ISO 20252:2019 kwaliteitshandboek zijn procedures voor kwantitatief onderzoek nauwkeurig beschreven. De vertrouwelijke gegevens die u ons geeft worden conform de normen van de ISO-certificaten gebruikt en verwerkt.