Home | Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Vragenlijsten | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
HOE WERKT HET
Scholen kunnen zich van december 2023 tot en met april 2024 aanmelden voor deelname aan de Veiligheidsmonitor via de website. De vragenlijsten kunnen eveneens gedurende deze periode ingevuld worden.

Na aanmelding ontvangen scholen per opgegeven vestiging een inlogcode. Met deze inlogcode krijgt men via het scholenportaal toegang tot een persoonlijke pagina voor het uitwisselen van informatie in dit onderzoek.

Op de persoonlijke school(vestigings)pagina vindt u een online formulier waarmee u:
Elke klas krijgt een toegangscode waarmee de enquêtes kunnen worden ingevuld door leerlingen. Elke school ontvangt, op basis van aantallen die de school zelf aangeeft, (anonieme) wachtwoorden voor personeel en leidinggevenden (en in het po ook voor ouders). Deze worden vervolgens door de school verspreid, bijvoorbeeld via mail of per brief.

Na afname van de vragenlijsten krijgt u uiterlijk in mei 2024 toegang tot uw eigen schoolrapportage. Een voorbeeld daarvan vindt u hier. Wanneer de schoolrapportage beschikbaar is, ontvangt u daarover van ons bericht.

Mits u daar bij aanmelding toestemming voor geeft, verzorgen ResearchNed en Praktikon de aanlevering van uw gegevens aan de Inspectie van het Onderwijs, zodat u daarmee aan de wettelijke verplichte veiligheidsmonitoring voldoet. Tevens kunnen wij uw resultaten doorleveren aan Vensters, waarmee publicatie op Scholen op de Kaart mogelijk wordt.

Gegevensverwerking
ResearchNed is ISO-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de Europese standaarden voor kwaliteitsmanagementsystemen (NEN-ISO 9001:2015), de internationale normen voor markt, opinie- en maatschappelijk onderzoek (NEN-ISO 20252:2019). Een onderzoek met een lange doorlooptijd stelt eisen aan de wijze waarop het materieel wordt verwerkt en gedocumenteerd. In NEN-ISO 20252:2019 kwaliteitshandboek zijn procedures voor kwantitatief onderzoek nauwkeurig beschreven. De vertrouwelijke gegevens die u ons geeft worden conform de normen van de ISO-certificaten gebruikt en verwerkt.