Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Enquêtes | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
De Veiligheidsmonitor 2021 is hét landelijke onderzoek van het ministerie van OCW waarmee scholen en overheid de sociale veiligheid in primair en voortgezet onderwijs volgen en verbeteren.

Waarom?
De Veiligheidsmonitor helpt po- en vo-scholen om de sociale veiligheid voor hun leerlingen in en rond de scholen te monitoren. Uw school ontvangt een eigen rapportage op maat waarin u uw eigen resultaten kunt vergelijken met het landelijke beeld en waarmee u uw veiligheidsbeleid kunt optimaliseren.

De overheid maakt met het onderzoek landelijk inzichtelijk hoe leerlingen en personeel de (sociale) veiligheid op hun school ervaren, met welke incidenten scholen te maken krijgen en hoe het is gesteld met het veiligheidsbeleid op school.

Wat?
De Veiligheidsmonitor – ook wel bekend als de ‘Monitor Sociale Veiligheid’ – omvat vragenlijsten voor:
Deelname aan de OCW-Veiligheidsmonitor is gratis. Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie.

De Veiligheidsmonitor is een van de beschikbare instrumenten waarmee uw school kan voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van uw leerlingen in en rondom de school te monitoren. Als u daar toestemming voor geeft, verzorgen wij rechtstreeks de levering van vereiste gegevens van uw school aan de inspectie.

Hoe?
Uw school aanmelden kan eenvoudig via de knop onderaan de pagina.

Vanaf maart kunnen uw leerlingen, personeel, leidinggevenden en ouders (po) de vragenlijsten invullen. Wanneer u de resultaten door wenst te laten leveren aan Vensters, moeten de vragenlijsten in de periode maart-juni worden afgenomen.

De maatwerkrapportage voor uw school ontvangt u in juli 2021. De landelijke rapportage zal in het najaar van 2021 beschikbaar zijn.