Po-scholen | Vo-scholen | Vso- / pro-scholen | Hoe werkt het | Aanmelden | Vragenlijsten | FAQ | Scholenportaal | Schoolrapportage | Contact
De Veiligheidsmonitor 2024 is een landelijk onderzoek waarmee scholen en overheid de sociale veiligheid in primair en voortgezet onderwijs volgen en verbeteren.

Waarom?
De Veiligheidsmonitor helpt po- en vo-scholen om de sociale veiligheid voor hun leerlingen in en rond de scholen te monitoren. Uw school ontvangt een eigen rapportage op maat waarin u uw eigen resultaten kunt vergelijken met het landelijke beeld en waarmee u uw veiligheidsbeleid kunt optimaliseren.

Wat?
De Veiligheidsmonitor – ook wel bekend als de ‘Monitor Sociale Veiligheid’ – omvat vragenlijsten voor:
De Veiligheidsmonitor is een van de beschikbare instrumenten waarmee uw school kan voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van uw leerlingen in en rondom de school te monitoren. Als u daar bij aanmelding toestemming voor geeft, verzorgen wij rechtstreeks de levering van vereiste gegevens van uw school aan de inspectie en desgewenst aan Vensters voor publicatie op Scholen op de Kaart.

Hoe?
Vanaf 1 december 2023 tot en met eind april 2024 kunnen leerlingen, personeel en ouders (po) de vragenlijsten invullen.

De maatwerkrapportage voor uw school ontvangt u in mei 2024.